Registracnu pokladnicu ikea

Vivese Senso Duo Shampoo

Uzemnenie je najdôležitejším bodom všetkých elektroinštalácií. Každý si myslí, že v procesoch uzemnenia nie je žiadne napätie a v nich by nemal byť žiadny elektrický prúd, a to je úplne iné .... V niektorých domoch sú stovky metrov uzemňovacích vodičov alebo sú v prevádzke, ale prakticky na aký účel? Je to preto, že zásuvka je uzemnená, nie je v nej žiadny prúd, keď k nej nie je nič pripojené? Kedy môže byť celé vedenie uzemnené? Ak plánujete získať odpovede na tieto testy, prečítajte si tento článok až do konca.

Čo znamená, že elektrická inštalácia je uzemnená? Dobrá odpoveď sa dá nájsť v samotnej otázke, ale vysvetlíme ju tak dobre, ako máme. Teraz v celom dome, v ktorom sú zásuvky okrem fázy a neutrálne vodiče, sú tiež uzemňovacie vodiče. Nezakrývajú sa žiadnym spôsobom do polohy jednotlivých zariadení. Sú to teda ochranné vedenia, ktoré sú vždy umiestnené v rozvádzači a odtiaľ sú vedené na kovový prvok, ktorý je pevne spojený so zemou. Na čo je vytvorené uzemnenie? Ako sme už spomínali, uzemnenie je ochranný kľúč, ktorý je už mnoho rokov upravovaný v súkromných inštaláciách. Ďalším dôvodom použitia uzemnenia je pracovný dôvod, pretože vďaka tomu všetky zariadenia, ktoré sa považujú za funkčné, fungujú dobre. Ak chcete kúpiť tento štandard, musíte vedieť, že máte iné označenia. Veľmi cenovo dostupný je PE - ochranný vodič, ktorý má žltozelenú farbu a PEN, čo je neutrálny proces, ktorý má navyše ochrannú úlohu. Tento proces má modrú farbu. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemňovací kolík sú váš štýl ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Zvyčajne majú takéto zátky značku (dva prekrývajúce sa štvorce, čo znamená, že by nemali byť uzemnené.